HAPPY NEW YEAR - over goede voornemens en het volhouden

Het nieuwe jaar is weer begonnen. De sportscholen lopen vol met nieuwe aanmeldingen, de pakjes nicotinepleisters en –kauwgum zijn niet aan te slepen. Massaal hebben we het goede voornemen om meer te gaan bewegen, af te vallen, te stoppen met roken, minder stress/meer rust te creëren. Maar onderzoek wijst uit dat de meeste goede voornemens eind januari al gesneuveld zijn.

Hoe kan het toch dat we met z'n allen zo slecht zijn in het vasthouden aan onze plannen? Dat komt omdat je vaak niet goed weet wat er moet gebeuren om je goede voornemen te halen.

Goede voornemens houden alleen stand met een flinke dosis realisme en zelfreflectie.

Vaak zie je in gedachte al een fitte versie van jezelf en ga je positief denken en denkt dat het daardoor goed komt. Maar dat is niet zo, natuurlijk is positief denken wel goed, maar je moet een concreet plan maken. Niet “ik wil meer sporten”, maar bijvoorbeeld “ik ga iedere maandag- en woensdagvond hardlopen”. Noteer het in je agenda! Zorg ook dat je een als-dan-plan hebt. Regent het op de dag dat je wilt hardlopen, zorg dan dat je binnen kunt trainen. Heb je een uitje op je sportavond, plan dan dat je de volgende dag gaat sporten.

Belangrijk is dat je een realistisch doel stelt (veel vrouwen dromen van een maatje 36). Wat is er nodig om de kloof van fantasie naar realiteit te overbruggen? Doordat je nadenkt over de obstakels komt de haalbaarheid van het doel beter in beeld. Soms kom je er dan achter dat je een onhaalbaar doel hebt gesteld. Dat is helemaal niet erg. Stel het bij en blijf denken aan je doel en waarom je het wilt, dat geeft direct een “goed bezig” gevoel: je voelt je goed omdat je geen kroket eet of omdat je in je sportkleding loopt te puffen. Iedere overwinning maakt dat je de regie in handen krijgt en meer leeft in overeenstemming met je eigen overtuigingen.

Zo maken goede voornemens een kans:

1. Schrijf je goede voornemen of doel op.

2. Doel: schrijf positieve uitkomsten, ervaringen of gevoelens op die gerelateerd zijn zijn aan dit doel. Wat is het meest positieve aan hetbereiken van je ideeaal of wens? Stel je een moment in de toekomst voor waarop je doel is bereikt. Haal je beelden, gedachten en gevoelens voor de geest.Geef je fabtasie alle ruimte.

3. Obstakels: schtijf obstakels op die het bereiken van je doel kunnen verhinderen. Dat kunnen belemmeringen in je omgeving zijn, maar den kook aan eigenschappen en gewoonten van jezelf. Wat staat er in de weg? Welke dingen zorgen ervoor dat je je doel niet bereikt. Haal je situaties voor de geest waarin de obstakels een rol kunnen spleen. Stel het je zo levendig mogelijk voor, denk aan de gevoelens die je dan hebt.

4. Plan: maak een implementatieplan. Wat ga je precies doen, wanneer, waar, hoe en met wie. En heel belangrijk, maal een als-dan-plan voor wat je gaat doen als ere en obstakel op je pad komt. Zijn er meerdere obstakels, maak dan voor elk obstakel een als-dan-plan. Bedenk dat de dan-component soms kan bestaan uit: jezelf eraan herinneren aan waarom je het wilt, dus aan wat je bij positieve uitkomsten hebt opgeschreven.

En als je denkt dat je de motivatie niet alleen kunt opbrengen, probeer dan te gaan sporten in een groepje. Dat groepsgevoel maakt het ook makkelijker om het vol te houden. Je hebt als het ware een "afspraak" met je groepsgenoten. En je kunt natuurlijk ook kiezen voor een Personal Trainer, vaste afspraken die je met haar/hem in je agenda zet, zeg je niet zo makkelijk af :-).

Ik hoop dat deze tips nuttig voor je waren.

Ik wens je een mooi, gezond, sportief en gelukkig 2017!!


  • (bronnen: Roos Vonk 'Je bent wat je doet' en Gabrielle Oettingen)

Tue, 03 January